GSL Lundgren Fastigheter AB fusioneras in i Medo Services AB.

Vi vill härmed meddela att vi från och med 2019-07-08 har fusionerat GSL Lundgren Fastigheter AB in i Medo Services AB. GSL Lundgren Fastigheter AB som vi namnändrat efter förvärvet 1/4 2019 till Runnabostäder Kungsör AB upphör således och verksamheten bedrivs fortsatt i Medo Services AB.

Medo • Box 75 • 736 22 Kungsör • Tel 0227-128 79 •  info@medo.se

Copyright © Medo 2019. Medlem i Fastighetsägarna. Webbdesign: Underbase