Allmän information till våra hyresgäster

I ett flerbostadhus är vår grundregel att samtliga hyresgäster måste visa ömsesidig respekt för varandra och inte medvetet störa omgivningen.

Andrahandsuthyrning

Medo tillåter ej andrahandsuthyrning.

Avflyttning från lägenhet

Endast skriftlig uppsägning gäller. Uppsägningstiden är tre hela månader från det månadsskifte som infaller närmast efter uppsägningsdatumet. Om avflyttande hyresgäst vill flytta ut innan uppsägningstidens slut kan Medo hyra ut lägenheten tidigare om så önskas, men endast om den nya hyresgästen som står på tur och som har fått ett erbjudande har möjlighet att flytta in tidigare. Observera att samma regler gäller även om man flyttar inom Medos fastighetsbestånd.

Du måste städa lägenheten noggrant vid avflyttningen. Om det är dåligt städat låter vi en städfirma slutstäda och debiterar kostnaden på dig. För att underlätta har vi här en checklista över vad som skall städas vid avflyttning.

Samtliga nycklar skall lämnas till Medo eller nya hyresgästen om så är avtalat senast kl 12.00 på avflyttningsdagen.

Brand

Tänk på brandfaran. Lämna aldrig levande ljus utan tillsyn. Din lägenhet ska vara utrustad med en brandvarnare. Har du ingen så kontakta oss på telefon 0227-128 79.

Felanmälan

Felanmälan sker till vår telefon 0227-128 79, vid mobilsvar vänligen prata in ditt meddelande.

Fest

Meddela dina grannar om du ska ha fest. Ring på eller sätt upp ett anslag i porten. Tänk på att det är du som boende som ansvarar för att dina gäster tar tillräcklig hänsyn. Om du meddelar grannarna i god tid har de större möjlighet att planera så att de inte blir störda. Om du har fest i gemensamma utrymmen eller i gemensam trädgård skall dessa senast nästa dag vara städat och undanplockat.

Flyttanmälan

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket https://skatteverket.se/flytta så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag. Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring www.adressandring.se.

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta ditt lägenhetsnummer i ditt kontrakt eller på ditt postfack eller ytterdörr.

Hemförsäkring

Hyresgästen förbinder sig att inneha gällande hemförsäkring.

Husdjur


Du får gärna ha husdjur i din lägenhet. Hundar får inte rastas på trädgårdsytorna. Du ska också plocka upp efter hunden. Har du katt måste du se till att den inte sätter sig i barnens sandlådor.

Ljudnivå

Ta hänsyn till dina grannar och anpassa ljudnivån på radio, stereo och musikinstrument. Undvik att spela högt, möblera om och spika i väggarna efter klockan 22.00 och före 07.00. Ömsesidig respekt för varandra gäller i våra flerbostadshus och radhusområden.

Ohyra

Medo har avtal med Nomor. Om du får, eller misstänker att du har ohyra, måste du kontakta oss.

Pool / studsmatta

Du som hyresgäst får inte ställa upp en studsmatta eller en pool på fastighetsägarens mark utan tillstånd.

Rökning
Rökning inomhus, dvs i lägenheter/lokaler, trapphus, källargångar och förråd är förbjudet. Hyresgästen förbinder sig att stå för kostnaden för sanering och återställande till befintligt skick om lägenheten eller annan egendom rökskadats.
Skötsel för radhuslägenheter

Gällande våra radhuslägenheter med egen tomt eller eget trapphus, ansvarar hyresgästen själv för trappstädning, gräsklippning, snöröjning och övrig skötsel och renhållning inom lägenheten tillhörande tomt/altan/balkong så att det i området ger ett vårdat intryck.

Trapphus och entré

Det inte tillåtet att ställa saker i trapphuset. Tänk på att vissa personer kan se dåligt eller ha svårt att röra sig. Cyklar, pulkor och barnvagnar mm kan hindra utryckningspersonal vid ett olyckstillfälle eller brandtillbud.

Tvättstugor
Städa alltid tvättstugan och använda maskiner efter dig. Torka av golv och arbetsbänkar vid behov. Rengör alltid torktumlarens filter efter varje körning, samt torktumlarens kondensor vid behov. Rengör tvättmaskinens behållare för tvättmedel. För allas trevnad är det viktigt att hålla sig inom bokad tvättid. Meddela Medo om någon maskin ej fungerar.
Uppsägning

Uppsägning av lägenhet/radhus ska ske skriftligen och hyresavtalet upphör att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter 3 månader från uppsägningen. Den skriftliga uppsägningen skall vara Medo tillhanda senast den sista dagen i månaden. Uppsägningen skall vara daterad och undertecknad. Uppsägningen skall postas till Medo, Box 75, 736 22 KUNGSÖR.

Medo • Box 75 • 736 22 Kungsör • Tel 0227-128 79 •  info@medo.se

Copyright © Medo 2021. Medlem i Fastighetsägarna. Webbdesign: Underbase Media AB